enova365 CRM

enova365 CRM to moduł wykorzystywany w nawiązywaniu, zarządzaniu  i podtrzymywaniu relacji z klientem. Jest wykorzystywany do kompleksowego zarządzania relacjami z klientami danego przedsiębiorstwa pomagający kreować, zarządzać oraz podtrzymywać relacje biznesowe. Z powodu swojej elastyczności oraz możliwości konfiguracji zgodnie z wymaganiami nawet najbardziej wymagającego Klienta.  

Jego uniwersalność sprawia że może mieć zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego rozmiar.

Wielką zaletą enova CRM jest jego integracja z pozostałymi modułami systemu ERP. Wszystkie moduły systemu korzystają ze wspólnej bazy klientów, co umożliwia powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi zadaniami i zdarzeniami .

Moduł wspiera wszelkie działania takie, jak ewidencja danych o klientach oraz kontaktach. Dodatkowo pozwala na skuteczne zorganizowanie pracy w firmie, w wersji rozszerzonej umożliwia definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów CRM, kampanii CRM. Stanowi kompletną bazę wiedzy o Klientach firmy, wszelkich działaniach handlowych, danych historycznych.

enova CRM posiada następujące funkcjonalności:

 • kontrahenci –  pozwala na tworzenie listy kontrahentów oraz udostępnia dane dotyczące klienta,
 • zdarzenia i zadania – przechowuje pełna historie kontaktów z klientami oraz zaplanowane zadania, których realizacja pozwala osiągnąć zaplanowane cele,
 • projekty – łączy zadania  dotyczące kontrahentów w grupy ,
 • kampanie – to projekty mające jeden cel lecz dotyczące różnych klientów,
 • teczki- pozwalają na zbieranie informacji dotyczących wybranego zagadnienia i przechowywanie ich w jednym miejscu w systemie,
 • zasoby- wspiera zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
 • moje zadania – użytkownik ma dostęp do zadań, które zostały mu zlecone oraz które same przypisał innym pracownikom,
 • wizytówki – umożliwiają uporządkowanie i  przechowywanie danych potencjalnych klientów,
 • -korespondencja seryjna – w systemie istnieje możliwość stworzenia szablonu listu, który może zostać wysłany do wybranej grupy klientów zarówno poczta tradycyjną jak i elektroniczną,
 • opiekun kontrahenta – klienci mogą zostać przypisani do poszczególnych przedstawicieli handlowych, którym istnieje możliwość nadania statusu opiekuna głównego lub zastępcy,
 • załączniki – pozwala na przechowywanie wszelkich dokumentów (w dowolnych formatach) dotyczących współpracy z kontrahentami,
 • kreatory – funkcjonalność pozwalająca na aktualizacji danych w zakładkach oraz modułach za pośrednictwem jednego okna.

Korzyści z użytkowania modułu:

 • szybki dostęp do historii kontaktów z kontrahentami,
 • kreowanie profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa,
 • tworzenie bazy kontaktów oraz budowanie relacji z klientami,
 • archiwizowanie dokumentów,
 • usprawnienie delegowania i kontroli realizacji zadań.