enova365 Analizy BI

W enova365 BI analiza danych możliwa jest całościowo w obrębie przedsiębiorstwa jak i w wyodrębnionych jego obszarach takich jak: finanse, kadry i płace.

enova Buissnes Inteligance to niezastąpione źródło wiedzy niezbędnej w procesach decyzyjnych zachodzących podczas efektywnego realizowania zadań biznesowych.

Przystępny dostęp do informacji znacząco ułatwia działaniom sprzyjającym rozwojowi firmy. Narzędzie przydatne jest nie tylko dla analityków finansowych czy kadry zarządzającej, ale również dla każdego innego użytkownika systemu enova365.

W ramach enova Buisnness Inteligance wyróżniamy:

  • Wskaźniki KPI – określane także jako kluczowe wskaźniki efektywności (KPI z ang. Key Performance Indicators), to jeden z głównych elementów enova365 BI. Użytkownik nie tylko posiada możliwość korzystania z zdefiniowanych w systemie gotowych wskaźników, ale także może tworzyć swoje w zależności od opracowanej strategii kontrolingu czy zaistniałych potrzeb bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych.
  • Wskaźniki w czasie rzeczywistym obrazuje stan przedsiębiorstwa w konkretnych obszarach .
  • Domeny to widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL, a następnie wykorzystać je w tworzeniu wskaźników lub raportów.
  • Zapisywanie danych – wyliczone w systemie dane mogą zostać zapisane, a następnie wykorzystywane w analizach. Użytkownik ma też możliwość wprowadzanie do systemu dowolnych zestawów danych.