enova365 Szkolenia

enova365 szkolenia to moduł który automatyzuje i usprawnia obsługę szkoleń, zapewniając wygodny dostęp do informacji przechowywanych w jednym miejscu.

Dedykowany jest dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Moduł ten pozwala kompleksowo i sprawnie zarządzać szkoleniami jednocześnie dbając o cały proces obsługi około szkoleniowej.

Program umożliwia:

  • planowanie i ewidencjonowanie szkoleń dzięki kartotekom szkoleń, kartotekom wykładowców, które pozwalają na tworzenie umów z pracownikami oraz ewidencję płac, a także obsługę kalendarza wykorzystania sal wykładowych, szkoleniowych,
  • rejestracje uczestników szkoleń, tworzenie i edytowanie list, generowanie e-mail do członków grupy szkoleniowej,
  • obsługę grup szkoleniowych, podział uczestników na grupy, przypisanie wykładowców do grupy oraz sal do szkoleń,
  • rozliczanie szkoleń, wystawianie faktur i ich korygowanie, rozliczenie kosztów i przychodów, ewidencjonowanie płatności, egzekwowanie należności za odbyte szkolenie,
  • generowanie sprawozdawczości zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, listy obecności, certyfikatów itp. z możliwością eksportu danych w wybranym formacie,
  • obsługę szkoleń dofinansowanych.