enova365 Handel

Moduł zapewnia obsługę w zakresie wystawiania dokumentów handlowych (zawiera w sobie moduł faktury), a dodatkowo pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej. Obsługuje procesy handlowe – sprzedaż, zakup, ofertowanie, ewidencje zamówień oraz obsługę magazynu.

enova365 Handel umożliwia wygodne prowadzenie dokumentacji operacji handlowych z klientami i przechowywanie jej w jednym miejscu.

Moduł zapewnia obsługę w zakresie wystawiania dokumentów handlowych ( zawiera w sobie moduł faktury ), a dodatkowo pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej. Obsługuje procesy handlowe – sprzedaż, zakup, ofertowanie, ewidencję zamówień oraz obsługę magazynu.

Moduł skierowany jest do :

 • przedsiębiorstw handlowych lub handlowo usługowych,
 • przedsiębiorstw budowlanych,
 • przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • administracji publicznej.

enova365 Handel posiada następujące funkcjonalności:

 • cenniki – możliwość ustalania różnych cen sprzedaży i metod ich ustalania,
 • kartoteki kontrahentów – pozwalają na ewidencjonowanie szeregu informacji dotyczących klientów, banków i urzędów. Umożliwia dostęp do wszystkich transakcji dotyczących danego kontrahenta,
 • karty towarów i usług – pozwalają na przechowywanie podstawowych informacji, a także dodatkowe listy  kodów kreskowych, jednostek miar, zamienników oraz stron www z opisem,
 • magazyny – umożliwiają obsługę zarówno jednego jak i wielu magazynów, dla których można zdefiniować filtry towarów , pozwala to na wprowadzenia ograniczeń dotyczących towarów dla wybranych magazynów,
 • dokumenty – możliwość generowania dokumentów:
  • handlowych – oferty, zamówienia, dokumenty zakupów,
  • sprzedażowych – faktury, faktury korygujące, proforma, paragony wystawiane w dowolnej walucie,
 • magazynowe – dokumenty przychodu, rozchodu, przesunięcia międzymagazynowego,
 • raporty – udostępnia gotowe raporty oraz pozwala na zdefiniowanie indywidualnych za pomocą istniejących metod filtrowania lub indywidualnie określonych widoków list. Raporty mogą zostać wyeksportowane do plików programu MS Excel,
 • kaucje – pozwala na wystawianie dokumentów kaucji, co pozwala na ewidencjonowanie obroty opakowaniami zwrotnymi,
 • umowy i faktury cykliczne  – umożliwia zapisywanie umów na stałą dostawę lub na usługę z okresowym fakturowaniem,
 • Jednolity Plik Kontrolny – możliwość generowania, sprawdzania a następnie wysyłania plików JPK. Funkcja pozwala także na zaimportowanie sprawdzenie poprawności pliku wygenerowanego w systemie zewnętrznym,
 • Deklaracja Intrastat – możliwość utworzenia i zapisania deklaracji Intrastat w formacie zgodnym z specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych,
 • definiowalne uprawnienia – istnieje możliwość nadania różnych dostępów do dokumentów poszczególnym użytkownikom. Program pozwala na przypisanie  – opiekuna – do klienta oraz na zdefiniowanie wzorców uprawnień, które mogą być przypisane do wielu użytkowników,
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

Korzyści z użytkowania modułu:

 • przechowywanie i dostęp do informacji dotyczących klienta w jednym miejscu,
 • rejestrowanie zamówień oraz ofert,
 • możliwość kontrolowania stany zobowiązań i należności,
 • zautomatyzowanie wystawiania dokumentów,
 • wyeliminowanie pomyłek,
 • możliwość szybkiego wprowadzania danych.