enova365 Księga Podatkowa

enova365 Księga Podatkowa to moduł do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej.

Aplikacja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych oraz spółek cywilnych. Umożliwia prowadzenie ewidencji przychodów w  ramach ewidencji ryczałtowej lub Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

enova365 Księga Podatkowa to:

 • ewidencja dokumentów – faktor VAT, list plac, polis ubezpieczeniowych, amortyzacji i innych,
 • rozliczenia podatku VAT oraz automatyczne tworzenie deklaracji dochodowych i VAT,
 • wzorce dokumentów takie jak ponaglenia do zapłaty, potwierdzenia przelewów,
 • Ewidencja Środków Pieniężnych – możliwość prognozowania płatności oraz przepływów finansowych na podstawie terminów płatności,
 • e-deklaracje – elektroniczne wysyłanie deklaracji zarówno z podpisem kwalifikowanym jak i nie kwalifikowanym,
 • zestawienia księgowe – pozwala wyliczyć bilans oraz przygotować inne zestawienia i wyniki z działalności przedsiębiorstwa,
 • bufor Księgowań – funkcjonalność modułu pozwalająca modyfikować dokument przed jego zatwierdzeniem, pozwala to na efektywne zarządzanie dokumentami księgowymi,
 • matryce –możliwość tworzenia dokumentów z różnymi domyślnymi informacjami np. opisem, podmiotem, stawką VAT, sposobem podziału wartości dokumentu, kontem księgowym.

Korzyści z użytkowania modułu:

 • sprawne tworzenie sprawozdań,
 • zapewnienie zgodności działań z wymaganiami ustawowymi,
 • przyspieszenie procesu księgowania dokumentów,
 • dostęp do danych w jednym miejscu,
 • intuicyjna obsługa systemu.