enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych to moduł, który umożliwia  prognozowanie płatności w oparciu o ich terminy płatności oraz pozwala na kontrolowanie planu przepływów finansowych.

enova365 Preliminarz EŚP jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych.

Program daje możliwość oszacowania stanu środków pieniężnych na określony dzień w przyszłości bazując na stanie gotówki w kasach i rachunkach bankowych oraz w oparciu o terminy płatności zobowiązań i należności.

Analiza rozrachunków może być prowadzona z uwzględnieniem opóźnień w płatnościach. Na podstawie przeprowadzonej prognozy finansowej pracownik ma możliwość racjonalnie zarządzać środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie i może zapobiec ewentualnej utracie płynności finansowej.

Program skierowany jest do kadry zarządzającej, w szczególności dla Dyrektora Finansowego i Ekonomicznego, Działu Księgowego oraz pracowników analitycznych.

Korzyści płynące z użytkowania aplikacji:

  • uproszczenie procesu planowania płynności finansowej,
  • zlikwidowanie ryzyka utraty płynności finansowej,
  • możliwość dokładnej prognozy płynności finansowej,
  • kontrola płynności przedsiębiorstwa,
  • kontrola rozrachunków z kontrahentami,
  • optymalizacja zarządzanie środkami pieniężnymi.