enova365 Faktury

enova365 Faktury pozwala w przystępny sposób wystawiać faktury, definiować ceny oraz generować raporty.

Wszystkie informacje na temat kontrahentów przechowywane są w jednym miejscu a dane wprowadzane są w sposób intuicyjny.

W module enova365 faktury możliwe jest:

  • tworzenie cenników, z zdefiniowanymi cenami sprzedaży oraz określonymi  metodami ich wyliczania – ceny towarów mogą zostać zróżnicowane dla poszczególnych kontrahentów,
  • przechowywanie informacji  podstawowych jak i szczegółowych w kartotekach kontrahentów dotyczących klientów, banków oraz urzędów wraz z informacjami dotyczącymi powiązanych transakcji,
  • tworzenie kart towarów i usług, na których oprócz danych podstawowych znajdują się informacje dotyczące kodów kreskowych czy adresy stron www,
  • wystawianie dokumentów sprzedaży takich jak paragony, faktury, faktury pro forma, faktury korygujące czy faktury zaliczkowe w wybranej walucie,
  • generowanie zdefiniowanych w systemie raportów  sprzedaży lub tworzenie samodzielnie zestawień w oparciu o dostępne w module mechanizmy oraz eksportowanie ich do plików MS Excel,
  • rejestrowanie stałych umów lub usług z okresowym fakturowaniem,
  • nadanie różnego poziomu uprawnień poszczególnym użytkownikom.

W enova365 Faktury dokumenty generowane są automatycznie co minimalizuje prawdopodobieństwo powstania błędów.

Program ułatwia także kontrole nad zobowiązaniami i należnościami w przedsiębiorstwie.