enova365 Wypożyczalnia

enova365 Wypożyczalnia umożliwia sprawne  zarządzanie wypożyczeniami za pomocą jednego narzędzia zintegrowanego z pozostałymi obszarami systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Aplikacja pozwala na rejestrację wszelkich przedmiotów, które podlegać mogą wypożyczeniom dzięki czemu skierowana jest do bardzo dużej grupy odbiorców począwszy od bibliotek aż po firmy budowlane wypożyczające sprzęt.

Przedmioty są ewidencjonowane wraz z aktualnym stanem, który może być następujący:

  • zarezerwowane,
  • wypożyczone,
  • zwrócone.

Program przechowuje pełną historię danego urządzenia. Może być ona powiązana z modułem enova365 Serwis, co zapewni serwisowanie i okresowe przeglądy wypożyczonego urządzenia.

Istnieje możliwość aby informacja o wypożyczalniach była definiowana dla jednego przedmiotu lub do danej usługi wypożyczenia przypisane jest kilka przedmiotów. Pozwala to w przystępny sposób uzyskać informacje dotyczące dostępności określonego urządzenia.

Dzięki współpracy z innymi modułami w szczególności z CRM program pozwala na rozliczanie wypożyczeń oraz generowanie dokumentów zarówno handlowych jak i księgowych.