enova365 Opis Analityczny – Aktywacja

enova365 Opis Analityczny – Aktywacja to moduł, który umożliwia aktywowanie opisu kontrolingowego na dokumentach handlowych, magazynowych czy kadrowych.

Program pozwala na definiowanie dowolnego opisu kontrolingowego, tworzonego na podstawie mechanizmu opisów analitycznych i cech. Przedstawiony jest jako kwota, ilość, czas, wartość numeryczna lub opis. W systemie istnieje możliwość określenia struktury opisu dla każdego dokumentu zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego.

Moduł dedykowany jest do pracowników, którzy kwalifikują koszty w organizacji nie posiadając jednocześnie pełnego dostępu do enova365 Księgowość oraz enova365 Projekty.

Zadaniem działań kontrolingowych jest:

  • analiza kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwie,
  • analiza kosztów i przychodów w określonym czasie,
  • zarządzanie środkami finansowymi z przedsiębiorstwie,
  • nadzór na realizacja umów.

Korzyści z użytkowania aplikacji:

  • uzyskanie informacji dotyczących kosztów rodzajowych oraz lokalizacja miejsc ich powstawania,
  • możliwość eksportu danych zarówno podstawowych jak i budżetowych do programów MS Word i Excel w formie raportów,
  • możliwość grupowania zadań w grupy tematyczne,
  • dostarczanie informacji pozwalającej na rozksięgowywanie kosztów z podziałem na projekty,
  • możliwość tworzenia dynamicznych księgowań, które będą stanowić podstawę do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej.

Podsumowując moduł umożliwia dodawanie opisu analitycznego na różnego rodzaju dokumentach (np. handlowych, księgowych czy magazynowych), bez konieczności wykorzystywania czy zajmowania modułów Księgowość i Projekty, które również zawierają w sobie funkcjonalność takiego opisu.