enova365 system klasy ERP

Program enova jest zintegrowanym systemem klasy ERP (ang. enterprise resource planning), służącym do zarządzania przedsiębiorstwem. Ma on budowę modułową, każdy z modułów systematyzuje pracę innego działu. Do modułów enovy należą między innymi:

 • Kadry Płace
 • Księga Podatkowa
 • Księga Handlowa
 • Księga Inwentarzowa
 • Faktury
 • Handel
 • Produkcja
 • CRM
 • Serwis
 • Szkolenia
 • Wypożyczalnia
 • Członkowie
 • Workflow
 • Projekty
 • Podgląd
 • Analizy Wielowymiarowe
 • Preliminarz EŚP
 • Delegacje Służbowe
 • Opis Analityczny-Aktywacja

System enova udostępniany jest w trzech modelach:

 • modelu stacjonarnym,
 • w chmurze prywatnej,
 • w chmurze publicznej.

Model stacjonarny – polega na zakupie licencji systemu enova na własność oraz ich wdrożeniu na własnym serwerze. W modelu tym jesteśmy właścicielami używanego oprogramowania, ale liczyć się musimy z kosztami aktualizacji oraz zakupem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej.

Korzystanie z enovy funkcjonującej w chmurze (cloud computing) – model ten polega na wynajmowaniu oprogramowania zainstalowanego na serwerach zewnętrznych. Co do zasady, użytkownik nie jest wówczas właścicielem licencji, natomiast płaci miesięczny abonament za używanie oprogramowania. Nie musi budować własnej serwerowni i infrastruktury, korzysta z oprogramowania zainstalowanego na zewnątrz. Nie ponosi kosztów aktualizacji, natomiast płaci abonament miesięczny.

Chmura publiczna polega na używaniu systemu zainstalowanego w Data Center Microsoftu.

Chmura prywatna to oprogramowanie zainstalowane na przykład w siedzibie obsługującego partnera. W modelu tym spotyka się czasem rozwiązanie, w którym klient kupuje licencje systemu enova, ale nie instaluje ich u siebie tylko w zewnętrznej serwerowni, ponieważ nie chce budować i utrzymywać całej infrastruktury IT.

W przypadku systemu enova istnieje możliwość mieszania instalacji, czyli część modułów pracować może w modelu stacjonarnym, a część w chmurze i wszystkie mogą korzystać ze wspólnej bazy danych. Jest to bardzo duży atut tego oprogramowania, ponieważ często jest tak, że cześć stanowisk uruchamiana jest stacjonarnie, a na przykład kadra zarządzająca i pracownicy mobilni potrzebują mieć dostęp do programu z zewnątrz, często również z tabletów czy smartfonów i muszą mieć dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym. System enova daje takie możliwości.