enova365 w chmurze

Oferta oprogramowania enova365 w chmurze to model usługowy.

Obejmuje wynajem modułów w abonamencie wraz z serwerem w chmurze Microsoft Azure, aktualizacjami i backupami za abonamentową, miesięczną opłatę. Rozwiązanie polecane dla firm, które nie chcą inwestować w zaplecze IT.

Korzystanie z enova356 funkcjonującej w chmurze (cloud computing) – model ten polega na wynajmowaniu oprogramowania zainstalowanego na serwerach zewnętrznych. Co do zasady, użytkownik nie jest wówczas właścicielem licencji, natomiast płaci miesięczny abonament za używanie oprogramowania. Nie musi budować własnej serwerowni i infrastruktury, korzysta z oprogramowania zainstalowanego na zewnątrz. Nie ponosi kosztów aktualizacji, natomiast płaci abonament miesięczny.

  • Chmura publiczna polega na używaniu systemu zainstalowanego w Data Center Microsoftu.
  • Chmura prywatna to oprogramowanie zainstalowane na przykład w siedzibie obsługującego partnera.

W modelu tym spotyka się czasem rozwiązanie, w którym klient kupuje licencje systemu enova365, ale nie instaluje ich u siebie tylko w zewnętrznej serwerowni, ponieważ nie chce budować i utrzymywać całej infrastruktury IT.