enova365 Workflow

enova Workflow to moduł, który dzięki automatyzacji procesów i czynności usprawnia pracę w organizacji. Jest integralną częścią systemu enova365.

Do największych zalet aplikacji należą:

  • przejrzystość –  łatwa w obsłudze dla każdego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko,
  • intuicyjność  – powiadomienia i podpowiedzi pojawiają się automatycznie po uruchomieniu systemu,
  • automatyczność  – samoistnie rozpoczyna procesy i przypomina o nadchodzących,
  • mobilność – dostępny na urządzeniach przenośnych.

W systemie w przystępny sposób można stworzyć, zdefiniować procesy, które zorganizują przepływ zadań, dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie oraz uwzględnią udział osób decyzyjnych w realizacji projektu.

Dzięki dobrej organizacji pracy znacznie zminimalizowane zostaje prawdopodobieństwo wystąpienia błędów oraz wyeliminowane zostają przestoje w pracy.

Pracownicy otrzymują informacje o przydzielonych zadaniach oraz o terminach ich realizacji. Co więcej mogą oni znać tylko wybrane procedury bez konieczność zapoznawania się z wszystkimi procesami występującymi w firmie.

Moduł enova365 Workflow dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy, czy też danego działu.