enova365 Projekty

enova365 Projekty daje możliwość planowania i zarządzaj realizacją projektu w wygodny sposób za pośrednictwem jednego narzędzia. Zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów.

Dzięki integracji z innymi modułami takimi jak enova365 Kadry i Płace lub enova365 Handel system obejmuje dane z wielu obszarów. Zapewnia to płynny obieg procesów i dokumentów w obrębie projektu co pozwala na łączenie projektów w kampanie.

Dokumenty powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą być udostępniane. Aplikacja posiada możliwość podpinania załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań oraz ewidencjonuje kontakty z kontrahentami.

Moduł umożliwia budżetowanie projektu poprzez tworzenie budżetu i jego aktualizacje w trakcie realizacji, planowanie przychodów i kosztów oraz ich kwalifikowanie, kontrole realizacji projektu na każdym etapie realizacji oraz automatyzację przypisywania dokumentów.

Planowanie budżetu może odbywać się w ujęciu wartościowym, ilościowo – wartościowym lub mieszanym. Dzięki kontroli wydatków można uzyskać informacje dotyczące poziomu wynagrodzeń przypadających na dany projekt.