enova365 Księga Inwentarzowa

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa umożliwia rejestrację majątku przedsiębiorstwa oraz daje możliwość generowania raportów i przeprowadzania analiz.

Pozwala na prowadzenie ewidencji majątku firmy według Krajowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Przeznaczony jest dla wszystkich firm, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku trwałego firmy.

Funkcjonalnie umożliwia to prowadzenie wszelkich kartotek oraz prowadzenia amortyzacji różnymi metodami. Pozwala na prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach modułu możliwe jest tworzenie kartotek:

 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • środków trwałych,
 • wyposażenia przedsiębiorstwa.

Aplikacja pozwala na prowadzenie amortyzacji jednorazowej, liniowej i degresywnej wraz z wyjątkami planów amortyzacji.

Zarządzanie kartotekami pozwala na:

 • nadawanie automatyczne kolejnych numerów dla kartotek środków trwałych,
 • prowadzenie oddzielnie amortyzacji podatkowej i bilansowej,
 • wprowadzanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej,
 • linkowanie kartoteki z centrum kosztów,
 • przypisanie rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
 • wprowadzenie kodu kreskowego.

Środki trwałe dzięki temu modułowi mogą być łączone w zestawy.  Z kolei terminarz daje możliwość wprowadzenia do systemu planowanych przeglądów czy konserwacji.

enova365 Księga Inwentarzowa generuje i ewidencjonuje dokumenty dotyczące obrotu środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem. Należą do nich dokumenty dotyczące:

 • odpisów amortyzacyjnych,
 • przyjęcia,
 • likwidacji,
 • zmiany wartości lub przeszacowania środka trwałego,
 • dokument inwentaryzacji. Program umożliwia również prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów jak miejsce użytkowanie, centrum kosztów, wartości i ilości oraz osoby odpowiedzialnej.