enova365 Członkowie

Moduł enova365 Członkowie przeznaczony jest do ewidencji różnego typu członków organizacji oraz naliczaniu i rejestracji wpłat ich składek członkowskich.

Jest to narzędzie skierowane przede wszystkim do organizacji społecznych, administracyjnych, religijnych, np.:

  • stowarzyszeń,
  • związków zawodowych,
  • spółdzielni,
  • fundacji,
  • partii politycznych.

Moduł aplikacji umożliwia:

  • Rejestracje członków. Zapisywanie danych odbywa się z podziałem na członków fizycznych, członków wspierających oraz kandydatów na członków.
  • Moduł nadaje i ewidencjonuje statusy i zmiany statusów poszczególnych członków i kandydatów. Należą do nich: oczekiwanie na przyjęcie, przyjęcie oraz skreślenie z listy członków. Ewidencja członków powiązana jest także z ewidencja kontrahentów.
  • Rejestracje składek członkowskich. Moduł ten umożliwia definiowanie zasad naliczania składek oraz ich indywidualizacje dla wybranych osób a także ich okresowe rozliczanie. enova365 Członkowie daje kontrolę nad stanem opłacania składek dzięki rejestracji wpłat, ustalaniu sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków oraz umarzaniu składek.