enova365 Kadry i Płace

enova Kadry i Płace to moduł umożliwiający szybkie i przystępne zarządzanie zasobami ludzkim,.

Jest to narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach dedykowane pracownikom działów kadrowych oraz płacowych, biurom rachunkowym oraz firmom świadczącym usługi w zakresie płac oraz kadr.

Program spełnia wszelkie wymagania prawa polskiego w zakresie ewidencji danych kadrowych, zasiłków, podatków czy składek ZUS. Funkcjonalnie obejmuje Kadry, Płace, Kalendarze, Deklaracje, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Z pośród wielu zalet programu należy wymienić:

  • spełnianie wymogów prawa oraz łatwa aktualizacja w przypadku jego zmiany,
  • mobilność – dostęp do aplikacji z różnych urządzeń takich jak smartfon, tablet, laptop,
  • przystępne tworzenie raportów w wielu dostępnych formatach,
  • integracja z zewnętrznymi programami, aplikacja współpracuje z systemem Płatnik.

Moduł aplikacji enova Kadry i Płace umożliwia:

  • rozliczanie standardowych umów oraz  definiowanie składników wynagrodzenia. Ponadto pozwala na udzielanie pożyczek lub zaliczek,
  • zapisywanie danych personalnych pracowników, wraz  z danymi członków rodzin oraz informacjami dotyczącymi zarówno obligatoryjnych jak i opcjonalnych ubezpieczeń, a także dane podatkowe,
  • składanie wszelkich deklaracji podatkowych, oraz zgłoszeń i rozliczeń  do ZUS,
  • tworzenie indywidualnych grafików pracowniczych i ich korygowanie wraz z odnotowywaniem obecności pracownika lub jego braku,
  •  zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez usprawnienie procesu ocen pracowniczych oraz planowanie i przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych.