enova365 Serwis

enova365 Serwis umożliwia sprawne i kompleksowe prowadzenie działu serwisu w przedsiębiorstwie dzięki kompleksowej obsłudze zleceń serwisowych dostępnej w jednym narzędziu.

W momencie przyjmowania urządzenia jest ono rejestrowane. W tym samym momencie powstaje zlecenie serwisowe, które może już na tym etapie być przypisane do konkretnego serwisanta. Dzięki temu dla urządzenia tworzona jest kompletna historia jego napraw i przeglądów.

Określając w systemie częstotliwość przeglądów oraz długość okresu gwarancyjnego istnieje możliwość stworzenia harmonogramów planowanych przeglądów dla każdego urządzenia. Dzięki temu program automatycznie powiadomi o konieczności dokonania przeglądu.

Moduł posiada funkcję automatycznego powiadamiania, który łączy urządzenie serwisowane lub naprawiane z kontrahentem. System pozwala również na wysyłanie automatycznych powiadomień drogą e-mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS dotyczących stany realizacji naprawy lub zmianę jej statusu.

Aplikacja jest także kompatybilna z innymi modułami i posiada możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych takich jak Dokument przyjęcia zlecenia, wyceny kosztu naprawy, potwierdzenie odbioru, dokument WZ oraz faktury za dokonane usługi.