enova365 CRM MS Outlook

enova365 CRM MS Outlook to moduł, który umożliwia ewidencjonowanie kontaktu z Klientem oraz eksportowanie zarówno wysyłanych jak i otrzymywanych wiadomości e-mail z klienta poczty Microsoft Outlook do systemu enova365.

Moduł ten  umożliwia określenie nadawców i odbiorców otrzymywanych i wysyłanych wiadomości e-mail za pomocą wybierania kontaktów z listy. Wskazanie kontaktu następuje jednorazowo, a następnie program sam rozpoznaje i określa nadawcę lub odbiorcę, dzięki czemu adres email zostaje przypisany do klienta. Podczas importowania wiadomości system w sposób automatyczny wskazuje klienta.

Aplikacja skierowana jest do wszystkich pracowników posiadających dostęp do systemy enova 365, w przedsiębiorstwie, w którym użytkowany jest klient pocztowy MS Outlook.

Korzyści z użytkowania aplikacji online:

  • przechowywanie korespondencji z klientem w jednym miejscu z systemie,
  • przypisywanie klienta do wiadomości e-mail w sposób automatyczny,
  • ulepszenie metod ewidencjonowania kontaktów z kontrahentami,
  • zwiększenie satysfakcji klienta dzięki usprawnieniu komunikacji,
  • możliwość edycji wiadomości z systemie enova356 oraz ich procesowanie z modułach systemu.