enova365 Analizy MS Excel

enova365 Analizy MS Excel to moduł, który umożliwia tworzenie dynamicznie aktualizowanych analiz księgowo-finansowych na podstawie danych źródłowych z systemu enova365.

Aplikacja skierowana jest do:

 • Pracowników Działu Księgowego wraz z Głównym Księgowym,
 • Dyrektora Ekonomicznego przedsiębiorstwa,
 • Dyrektora Finansowego przedsiębiorstwa,
 • Analityków.

Moduł umożliwia tworzenie raportów finansowych takich jak:

 • Bilans,
 • Rachunek Zysków i Strat,
 • Cash Flow,
 • Inne raporty generowane na podstawie kont księgowych.

Wszystkie raporty są przejrzyste i łatwe w interpretacji dzięki ciekawej formie reprezentowania danych. Do ich tworzenia można wykorzystać następujące funkcje kont:

 • bilans otwarcia,
 • różnica bilansu otwarcia,
 • obrót Wn/Ma,
 • obroty Narastająco Wn/Ma,
 • per Saldo.

Korzyści z użytkowania aplikacji:

 • utworzone zestawienia są dynamicznie aktualizowane w oparciu o bazy danych enova365,
 • kompatybilność z MS Excel, która umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności pozwalając na tworzenie wykresów lub tabel przestawnych,
 • pozwala na generowanie dowolnych raportów na podstawie planu kont,
 • umożliwia  import danych źródłowych, tabeli oraz wykresów do systemu.

Moduł jest użyteczny zarówno dla użytkowników z niewielką wiedzą dotyczącą programu MS Excel jak i dla osób zaawansowanych.