enova365 Pracownicy Koszty Projektów

enova365 Pracownicy Koszty Projektów to moduł, który umożliwia rozdzielanie wynagrodzeń pracowników oraz ukazuje analityczne informacje dotyczące kosztów poszczególnych projektów.

Dedykowany jest w szczególności dla przedsiębiorstw realizujących projekty finansowane z środków unijnych, jednostek budżetowych  oraz przedsiębiorstw budowlanych.

Program posiada następujące funkcjonalności:

  • pozwala na przypisanie wynagrodzenia do wybranego projektu,
  • ewidencjonuje czas pracy dla projektu wraz z jego podziałem na poszczególne dni,
  • ewidencjonuje czas pracy dla grupy pracowników zaangażowanych w projekcie,
  • umożliwia zdefiniowanie metody rozliczania elementów wynagrodzenia w celu obliczenia kosztu projektu,
  • ukazuje analizę wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia w projektach,
  • posiada możliwość tworzenia dekretów dotyczących kosztów ponoszonych w projekcie wraz z informacją dotyczącą ich księgowania.

Korzystanie z modułu pozwala na uzyskanie podziału kosztów wynagrodzeń dla indywidualnych pracowników, dokładne określenie miejsca powstawania kosztów wynagrodzeń oraz analizę finansową kosztów prowadzonych projektów w organizacji.