enova365 Harmonogram Zadań

enova365 Harmonogram Zadań to moduł, który usprawnia przepływ pracy w przedsiębiorstwie oraz automatyzuje działania wymagające wcześniej akcji użytkownika.

Aplikacja sprawdza czy w systemie zaplanowane są zadania, które powinny zostać wykonane w określonym czasie i inicjuje je bez udziału użytkownika. Czynność ta powtarzana jest cyklicznie według zdefiniowanego harmonogramu. Oprócz rozpoczynania działań program też może wykonywać pracę, która aktywowana jest po uruchomieniu czy też ukończeniu innego zadania.

Pozwala to na zminimalizowanie ilości popełnianych błędów przez użytkowników, polepsza przepływ proceder i dokumentów wewnątrz organizacji, minimalizuje czasochłonność i pracochłonność obsługi zadań.

Przy udziale innych modułów enova365 Harmonogram Zadań posiada następujące funkcjonalności:

 • wysyła powiadomienie o zakończeniu zadania za pomocą sms lub e-mail,
 • informuje kontrahentów o przeterminowanych zobowiązaniach,
 • generuje raporty,
 • tworzy kopie bezpieczeństwa,
 • importuje dane z plików,
 • uruchamia tworzenie newsletter-u,
 • powiadamia o zbliżających terminach,
 • automatycznie aktualizuje kursy walut,
 • przesyła do klientów podziękowania lub życzenia,
 • porównuje dane z RCP z nieobecnościami i spotkaniami pracowników,
 • wykonuje zdjęcia danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej.