enova365 Jednostki Budżetowe

enova365 Jednostki Budżetowe to moduł, który pozwala na prowadzenie jasnej i pełnej ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacja budżetową wymaganą od jednostek je realizujących.

Program ma zastosowanie w jednostkach budżetowych, stowarzyszeniach czy podmiotach finansowanych z budżetu państwa. Umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w oparciu  o klasyfikacje budżetowe.

Główne funkcje modułu enova365 Jednostki Budżetowe:

  • sporządzanie planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetowa zadaniowa, rodzajowa lub mieszana,
  • dokonywanie korekt do planów w następujących po sobie okresach,
  • kontrola wykonania założonych planów i wydatków zarówno procentowo jak i kwotowo,
  • pomoc w rejestrowanie i przyporządkowywaniu dokumentów do klasyfikacji budżetowych,
  • rozliczanie wynagrodzeń i przypisanie pracowników do klasyfikacji budżetowej,
  • analiza rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,
  • możliwość eksportowania przelewów do bankowości elektronicznej wraz z informacja dotycząca klasyfikacji budżetowej,
  • kreowanie schematów podziałowych umożliwiających przypisywanie dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych w sposób automatyczny,
  • automatyzacja księgowań zapłat zgodnie z klasyfikacja budżetową,
  • generowanie sprawozdań budżetowych w sposób automatyczny.