enova365 Czas Pracy

Aplikacja pozwalająca na zaczytanie danych o czasie pracy pracowników z pliku xml.

enova3665 Czas Pracy to moduł, który dzięki importowi danych, planowaniu, wprowadzaniu i ewidencjonowaniu norm oraz czasu pracy udoskonala obsługę kadrową pracowników.

Dzięki modułowi enova3665 Czas Pracy możliwe jest zaimportowanie do programu danych przechowywanych w plikach XML dotyczących:

  • planu pracy,
  • zestawem czasów pracy,
  • nieobecności pracowników,
  • danych pracy z uwzględnieniem jej podziału na strefy, bądź specyfikacje.

Moduł ten zapewnia również filtrowanie danych pod względem pracowników, projektów, wydziałów czy kierowników.

Aplikacja współpracuje z czytnikami RCP firm Regitech oraz DPK. Pozwala to zarówno na import, jak i export danych z enova3665 do programu zewnętrznego obsługującego czytnik RCP. Dane mogą zawierać informacje dotyczące pracowników, zajmowanych przez nich stanowisk, nieobecności czy rodzajów zatrudnienia.

Ponadto import danych do aplikacji możliwy jest z programu 4Trans, który służy do rozliczania czasu pracy kierowców. Usprawnia to w znacznym zakresie przepływ informacji i pozwala uniknąć błędów w zakresie zapisywania czasu pracy.

Czas pracy może być na bieżąco edytowany, zarówno poprzez dodanie i usunięcie czasu pracy lub też norm, jak również poprzez zaznaczenie nieobecności pracownika w systemie. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby aktualizowania kartotek pracowników indywidualnie.