enova365 Pracownicy Uczelni

Moduł dedykowany Uczelniom Wyższym działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Pozwala na pełną ewidencję kadrowo-płacową pracowników uczelni, rozliczanie ich wynagrodzenia oraz ich grupowanie.

enova365 Pracownicy Uczelni to moduł przeznaczony dla uczelni wyższych, który ujmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

Podstawą prawna do rozliczania pracowników uczelni, ze względu na specyfikacje pracy, jest w pierwszej kolejności Ustawa o szkolnictwie wyższym, a następnie Prawo pracy co daje w konsekwencji potrzebę użycia dedykowanego rozwiązania, oprogramowania.  

Moduł enova365 Pracownicy Uczelni umożliwia:

  • prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej,
  • prowadzenie rejestru stanowisk,
  • rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych.

enova365 Pracownicy Uczelni zwiększa możliwości modułu Enova Kadry i Płace, pozwala to na ujęcie różnic w rozliczaniu pracowników uczelni. Dodane są  tabele nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy.

Na kartotece pracownika znajdują się informacje dotyczące między innymi wykształcenia, kariery zawodowej, uczelni na której pracownik jest zatrudniony, etatu oraz rotacji na stanowiskach.  

Ponadto istnieje możliwość zdefiniowania stanowisk, ocen, stopni i tytułów naukowych, kierunków, dyscyplin i specjalizacji. Możliwy jest także podział pracowników na naukowych i pozostałych pracowników uczelni.