enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą

enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą to moduł, który umożliwi kontrolowanie aktualnego stanu odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitorowanie okresu użytkowania poszczególnych pozycji asortymentu.

Program skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw budowlanych,
  • przedsiębiorstw handlowych,
  • przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • przedsiębiorstw  farmaceutycznych,
  • restauracji i hoteli
  • instytucji publicznych takich jak, policja, straż pożarna wojsko czy służba medyczna.

Moduł pozwala na ewidencjonowanie procesów dotyczących wydawania, zwrotów, zmieszczeniu lub zgubienia odzieży roboczej oraz innego wyposażenia pracownika.

Umożliwia to kontrolę nad liczbą wydanej odzieży oraz analizę okresu użyteczności danego elementu wyposażenia na określonych stanowiskach pracy.

Opierając się na stanowisku pracy jakie zajmuje pracownik system pozwala na automatyczne generowanie wydań i zwrotów asortymenty przypisanego do pracownika.

Korzyści płynące z użytkowania aplikacji:

  • bieżąca informacja dotycząca wydanej odzieży i wyposażenia dla pracownika dostępna w jednym miejscu w systemie,
  • możliwość kontrolowania stanu wydanej odzieży roboczej,
  • możliwość kontrolowania stanu wydanego wyposażenia.