enova365 Pracownicy Eksportowi

enova365 Pracownicy Eksportowi to moduł, który umożliwia rozliczenia wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą.

Program przeznaczony jest między innym dla agencji pracy tymczasowej oraz firm budowlanych. Skierowany jest także do przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w Polsce a jednak oddelegowują swoich pracowników do pracy poza granicami kraju. enova365 Pracownicy Eksportowi nalicza składki ZUS za okres przebywania pracownika za granica.

Główne funkcje modułu to:

  • naliczenie wynagrodzenia pracownikom przebywającym poza granicami kraju cały miesiąc,
  • naliczenie wynagrodzenia pracownikom przebywającym poza granicami kraju jedynie część miesiąca,
  • ewidencjonowanie należnych diet,
  • rejestrowanie czasu pracy odbytej poza granicami kraju,
  • sporządzanie zobowiązań na poczet wynagrodzenie zarówno w PLN jak i innej walucie.

Główne korzyści płynące z użytkowania modułu dodatkowego to znaczne uproszczenie i przyspieszenie rozliczania wynagrodzeń oraz naliczania składek ZUS i podatku dochodowego w przypadku oddelegowywania pracowników poza obszar państwa w którym mieszkają.