enova365 Platforma Managera

enova365 Platforma Managera to moduł, który zapewnia dostęp do istotnych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa przedstawionych w formie wykresów i dostępnych w jednym miejscu.

W szczególności przedstawione dane dotyczą przychodów ze sprzedaży, struktury należności i zobowiązań oraz prognozowanego stanu gotówki.

Moduł skierowany jest do przedsiębiorców, menedżerów i kadry zarządzającej, firm outsourcingowych, grup kapitałowych, biur rachunkowych, a także do administratorów systemów i informatyków.

Analiza danych została podzielone na obszary i zaprezentowana na następujących zakładkach tematycznych:

  • Handel – zawiera informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży,
  • Księgowość – ukazuje wysokość podatków oraz ilość dokumentów z uwzględnieniem podziału na typy
  • Kadry i Płace – zawiera wartości z deklaracji kadrowych,
  • Podatki i ZUS – prezentuje rozrachunki w urzędami wraz z ich podziałem na rodzaje podatków
  • Ewidencja Środków Pieniężnych – obrazuje dane dotyczące rozrachunków.

W  programie dostępne są również następujące raporty:

  • informacja o zobowiązaniach podatkowych,
  • ewidencja środków pieniężnych.

Główne zalety modułu to analiza danych z różnych obszarów zaprezentowana w jednym miejscu, przyspieszenie tworzenia statystyk oraz dostęp do wydruków analiz różnych danych z tego samego miejsca.