enova365 Import/Eksport RCP

enova365 Import/Eksport RCP to moduł, który umożliwia wymianę danych między czytnikiem RCP a programem enova365. Informacje dotyczące harmonogramu czasu pracy, nieobecności lub spóźnień  dotyczące wielu pracowników mogą być importowane do systemu kadrowo – płacowego w sposób szybki i niezawierający błędów. Przyspiesza to proces rozliczania czasu pracy pracowników przedsiębiorstwa.

Program dedykowany jest przedsiębiorstwom budowlanym i produkcyjnym, restauracjom i sklepom, Zakładom Pracy Chronionej, instytucjom finansowym i urzędom, oraz organizacjom zatrudniającym pracowników administracyjnych.

Funkcjonalność programy oparta jest na dwukierunkowym przesyłaniu danych:

  • eksport informacji dotyczących pracowników, ich nieobecności, stanowiska, rodzaju zatrudnienia z systemu enova365 do programu obsługującego RCP,
  • import informacji dotyczących czasu pracy, norm czasu pracy oraz danych zapisanych z programu obsługującego RCP do systemu enova365.

Korzyści z użytkowania programu:

  • minimalizacja ryzyka niepoprawnej ewidencji czasu pracy oraz nie poprawnego naliczenia wysokości wynagrodzenia,
  • zminimalizowanie zaangażowania pracowników w ewidencje czasu pracy,
  • usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy pracowników,
  • optymalizacja zatrudnienia w dziale kadrowo – płacowym.