enova365 Importy Księgowe

enova365 Importy Księgowe to moduł, który usprawnia księgowanie dokumentów dzięki importowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu księgowego.

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które prowadzą księgowość na zewnątrz lub w innym programie księgowym niż działalność handlowa.

Eksportowane do systemu mogą być:

  • faktury,
  • dokumenty zakupu,
  • raporty kasowo – bankowe,
  • paragony,
  • polecenia księgowania,
  • dokumenty magazynowe,
  • opisy analityczne.

Moduł został odpowiednio skonfigurowany tak, aby umożliwić przypisanie odpowiednich danych wyeksportowanych z bazy źródłowej do bazy docelowej, do której dane są importowane.  Informacje pochodzące z zewnętrznego programu handlowego są konwertowane do pliku o odpowiedniej strukturze. Ponadto program posiada zabezpieczenia pozwalające uniknąć ponownego zaimportowania tych samych danych.

Korzystanie z modułu przyspiesza i usprawnia księgowanie dokumentów dzięki braku konieczności ręcznego wprowadzania danych do systemu. Umożliwia również współprace pomiędzy modułem enova Księgowość, a zewnętrznym systemem handlowy.

Dzięki współpracy pomiędzy modułami enova365 Importy Księgowe oraz enova365 Eksporty Księgowe istnieje możliwość wymiany danych pomiędzy różnymi bazami danych.