enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Moduł pozwala na zaczytanie automatyczne wyciągów bankowych pobranych w formie pliku elektronicznego do systemu enova365.

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe pozwala na dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej.

Program pobiera ze strony internetowej banku wyciągi bankowe i importuje je do systemu. Mają one formę raportu i są dostępne dla ponad 100 banków (prawie wszystkich banków prowadzących działalność w Polsce) z możliwością poszerzenia o kolejne jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ułatwia to w znacznym stopniu pracę z wyciągami bankowymi. Dzięki automatycznemu przenoszeniu danych do systemu,  księgowanie jest szybkie. Wyeliminowane zostaje także ryzyko popełnienia błędu.

System pozwala na import wyciągów z plików, katalogu zarówno do jednej jak i wielu ewidencji oraz na dopisywanie operacji do otwartego raportu w systemie księgowym.

Analiza danych odbywa się automatycznie. Kontrahenci z operacji bankowych są identyfikowani na podstawie nr konta lub informacji podanych przez użytkownika. Analogicznie rozliczane są należności.

Do  każdej operacji bankowej może zostać dodana informacja księgowa za pomocą zdefiniowanych szablonów przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.  

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe w znacznym stopniu wspiera dział księgowy dzięki dodawaniu informacji na operacji bankowej, która jest wykorzystywana przy księgowaniu.