enova365 EDI

enova365 EDI umożliwia współpracę między kontrahentami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu księgowych, handlowych dzięki zastosowaniu standardu EDI.

EDI (Electronic Data Interchange) – Elektroniczna Wymiana Danych jest to wymiana dokumentów finansowych i handlowych bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi przedsiębiorstw lub instytucji w postaci standardowego komunikatu elektronicznego.

Podmioty biorące udział w wymianie dokumentów mogą korzystać z różnych systemów informatycznych, jedynym wymogiem jest obsługiwanie dokumentów w ustandaryzowanym formacie.

enova365 EDI obsługuje dokumenty EDI z formacie plików xml. Zarówno zawartość jak i struktura dokumentów EDI w programie może być zdefiniowana. Istnieje możliwość sprecyzowania struktury komunikatów zarówno wspieranych jak i niezwiązanych z wzorcami, modyfikowania gotowych definicji komunikatów oraz tworzenia różnych wariantów definicji tego samego komunikatu, eksportowania informacji z dokumentów handlowych, tworzenia dokumentów z importowanych komunikatów.

enova365 EDI :

  • umożliwia szybką wymianę informacji,
  • przyspiesza proces generowania dokumentów elektronicznych,
  • automatyzuje zaciąganie dokumentów zamówień do programu,
  • eliminuje błędy występujące przy ręcznym wprowadzaniu danych do systemu,
  • likwiduje konieczność logowania do serwisów.