enova365 Praca na Wielu Bazach

enova365 Praca na Wielu Bazach to moduł umożliwiający zarządzanie wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova365 z poziomu „bazy głównej (master)”.

Moduł ten dedykowany jest, właścicielom kilku przedsiębiorstw, kadrze zarządzającej, biurom rachunkowym, grupom kapitałowym, firmom outsourcingowym a także administratorom systemów informatycznych.

Funkcjonalność modułu enova365 Praca na Wielu Bazach dzieli się na:

 • Działania konfiguracyjne, które umożliwiają:
  • konwersje baz danych,
  • archiwizacje baz danych,
  • zarządzanie konfiguracja baz danych,
  • dodawanie użytkowników i uprawnień do poszczególnych baz danych,
  • definiowanie praw obiektowych z bazach danych,
  • jednoczesne aktualizacje wskaźników w kilku bazach danych.
 • Działania operacyjne które pozwalają na przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:
  • analizy baz danych – lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych,
  • raporty na liście analitycznej zawierające zestawienia informacji z wielu baz danych.
 • e-Deklaracje –  generowanie, podpisywanie i wysyłanie wielu e-Deklaracji jednocześnie

Korzyści z użytkowania programu to przyspieszenie działań konfiguracyjnych i serwisowych, usprawnienie działań operacyjnych na wielu bazach danych oraz uzyskanie dodatkowej kontroli nad działaniami w systemie.