enova365 Zbiorcza Edycja Czasu

enova365 Zbiorcza Edycja czasu to moduł, który umożliwia przedstawienie ewidencji normy czasu pracy oraz czasu pracy (wykonania) w formie zbiorczych zestawień.

Aplikacja pozwala na jednoczesne  modyfikowanie harmonogramów oraz czasów pracy dla grupy pracowników. Zmiany mogą być prowadzane na wybrane dni okresu czasowego.

Ponadto w programie istnieje możliwość dołączenia informacji dotyczącej projektu, dla którego dana grupa pracowników realizuje zadania.

Program dedykowany jest przedsiębiorstwom budowlanym i produkcyjnym, organizacjom rozliczające czas pracy zadaniowo lub prowadzącym projekty unijne i rozliczające czas pracy poprzez projekty

System posiada następujące funkcjonalności:

  • umożliwia dostęp do norm czasu pracy i czasu pracy oraz nieobecności pracownika bez konieczności sprawdzania jego kartoteki,
  • pozwala na filtrowanie danych z listy według dowolnych pól np. według, wydziału, pracowników, okresów,
  • pozwala na dodawanie oraz modyfikowanie wprowadzonego czasu pracy z uwzględnieniem podziału na realizowane w przedsiębiorstwie projekty.

enova Zbiorcza Edycja Czasu w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza ewidencje czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.