enova365 Pulpit Kierownika

Pulpit Kierownika – elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych. Zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

  • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
  • drukowanie różnego rodzaju raportów.
  • przeglądanie danych podwładnych pracowników,