Aktualizacje enova365

Firma Soneta jako producent oprogramowania enova ma obowiązek na bieżąco dostosowywać je do zmieniających się uwarunkowań prawnych. Poprawki te ukazują się pod postacią tak zwanych aktualizacji. Aby mieć do nich dostęp, system musi być na gwarancji.

Gwarancja to nic innego jak możliwość pobierania i instalowania nowych wersji programu. Głównym zadaniem aktualizacji jest dostosowanie oprogramowania do nowych przepisów, natomiast nie jest to ich jedyna funkcja. Aktualizacje mają również za zadanie eliminowanie pojawiających się w trakcie pracy na systemie enova błędów oraz podniesienie ergonomii pracy i szybkości działania programu.

Mimo iż kupno aktualizacji nie jest obowiązkowe, wszystkim naszym klientom zdecydowanie zalecamy regularne ich wykupowanie. Dzięki temu mają oni gwarancję pracy na systemie zawsze zgodnym z aktualnym ustawodawstwem, a w razie potrzeby w każdej chwili mogą pobrać nową wersję.

Koszt związany z wykupieniem gwarancji wygląda następująco:

  • upgrade terminowy – 15% cennikowej wartości posiadanych licencji.
  • upgrade otwarty – 30% cennikowej wartości posiadanych licencji.

Upgrade terminowy polega na wykupieniu gwarancji na oprogramowanie przed upływem 12 miesięcy licząc od daty zakupu oprogramowania (lub odnowienia gwarancji).

Upgrade otwarty to gwarancja odnowiona już po jej wygaśnięciu.