enova365 Pulpit Kierownika

enova365 Pulpit Kierownika, to moduł online dla kierowników, który usprawnia procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie dzięki dostępowi do danych pracowników.

Moduł enova365 Pulpit Kierownika skierowany jest do :

 • przedsiębiorstw handlowych i handlowo – usługowych,
 • biur rachunkowych,
 • zakładów produkcyjnych,
 • fundacji i stowarzyszeń,
 • jednostek i zakładów budżetowych.

Program wprowadza w przedsiębiorstwie elektroniczny obieg wniosków pracowników.

Kierownik w platformie ma możliwość:

 • akceptowanie bądź odrzucanie  wniosków urlopowych pracowników. Po akceptacji są one przesyłane do modułu kadry i płace,
 • sprawdzenie danych swoich pracowników,
 • drukowania potrzebnych raportów,
 • wprowadzania  czasu pracy zgodnego z stanem faktycznym.

Korzyści z użytkowania aplikacji online:

 • sprawowanie kontroli nad ilością nadgodzin,
 • zminimalizowanie ilości dokumentów papierowych,
 • polepszenie procesu ustalania zastępstw,
 • zwiększenie efektywności operacyjnej,
 • uproszczenie procesu związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • automatyzacja spraw administracyjnych,
 • usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie,
 • elektroniczny przepływ dokumentów,
 • usprawnienie działań kadrowo – płacowych.