enova365 Pulpit Kontrahenta

enova365 Pulpit Kontrahenta to moduł online, który dzięki udostępnieniu Kontrahentom dedykowanej platformy z dostępem do zamówień i dokumentów zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Aplikacja skierowana jest do Kontrahentów, którzy są:

 • odbiorcami,
 • dostawcami

Moduł online umożliwia:

 • uzyskanie informacji przez kontrahentów dotyczących zobowiązań i należności,
 • wystawianie przez dostawcę lub odbiorcę następujących dokumentów: zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie,
 • uzyskanie informacji dotyczących zadań – CRM kontrahenta,
 • pobranie przez kontrahenta faktur sprzedaży,
 • przeglądanie listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe,
 • sprawdzenie warunków handlowych,
 • uzyskanie dostępu do zdjęć towarów,
 • definiowanie uprawnień dla kontrahentów, które określają zakres udostępnianych informacji,
 • połączenie z modułem enova365 Workflow.

Korzyści z użytkowania aplikacji online:

 • zlikwidowanie konieczności przesyłania informacji oraz dokumentów za pomocą maili lub faxów,
 • zautomatyzowanie i przyspieszenie obiegu dokumentów w module enova365 Handel,
 • przechowywanie informacji i dokumentów w jednym miejscu,
 • większa konkurencyjność na rynku ze względu na nadanie kontrahentom uprawnień do wystawiania określonych dokumentów,
 • poprawa jakości obsługi klienta,
 • pozyskanie nowych możliwości komunikacji z odbiorcami i dostawcami,
 • ukazanie przedsiębiorstwa jako nowoczesnego oraz przyjaznego klientom.