Aktualizacja systemu enova365 nr 2304.0.0 oraz 2304.1.1.

W ostatnim czasie producent systemu enova365 wypuścił dwie aktualizację systemu – 2304.0.0 (rozwojowa) oraz 2304.1.1 (związana ze zmianami w przepisach). Obie wersję wymagają konwersji bazy. Co zawierają nowe wersję?

Wersja 2304.0.0:

  • Nowe menu nawigacyjne oraz funkcjonalność Aktualności,
  • Możliwość rezerwacji stanowisk pracy w Pracy hybrydowej,
  • Rozliczanie najmów i odczytów liczników mediów w oparciu o fakturowanie cykliczne w Nieruchomościach,
  • Rozbudowane wtyczki oraz obsługę procesów i powiadomień w Workflow,

Wersja 2304.1.1:

Księgowość:

  • Deklaracja VAT-7

W związku z czasowym (w okresie od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025 r.) przywróceniem odwrotnego obciążenia dla giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych udostępniono mechanizmy pozwalające na rozliczenie takich transakcji w deklaracji VAT-7(22) oraz w pliku JPK_V7.

  • Schematy księgowe

Poprawiono błąd działania schematów księgowych występujący w wersji 2304.0.0. Błąd występował, jeżeli schemat był zapisany w trybie zaawansowanym i poszczególne elementy warunków poprzedzone były enterem czyli drugi i kolejne elementy warunku zaczynały się od nowej linii. W takim przypadku po konwersji bazy do wersji 2304.0.0 kasowały się drugi i kolejne elementy warunku i schemat działał niepoprawnie. Po poprawkach błąd nie występuje.

Kadry i Płace:

  • Praca zdalna

W kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy dodano możliwość wyświetlenia lokalizacji pracy zdalnej oraz znacznika praca zdalna z wniosku dla strefy czasu pracy. Pole to będzie automatycznie wypełnione lokalizacją uzupełnioną na wniosku o pracę zdalną. Dodano również możliwość wyświetlenia podsumowania przepracowanych godzin i dni pracy zdalnej oraz pracy zdalnej okazjonalnej.

Pulpity HR:

  • e-wnioski

Dodano nowy wniosek „e-ubezpieczenie członka rodziny – wyrejestrowanie”. Wniosek oparty jest o obieg dokumentów Pracownik – Operator kadrowy. Pracownik na wniosku wybiera z listy członka rodziny, którego zgłosił wcześniej do ubezpieczenia i wskazuje datę, końca tego ubezpieczenia. Operator kadrowy na etapie akceptacji wniosku wskazuje deklaracje KEDU, do której należy dołączyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia członka rodziny. Po zmianie stanu wniosku na „Zrealizowany” w kartotece członka rodziny pracownika w zakładce Ubezpieczenie dodana zostanie data końca ubezpieczenia.

W razie pytań zapraszam do kontaktu na erp@polkas.pl lub pod nr tel. (12) 634 05 44.