Nowa wersja systemu enova365 o numerze 2304.2.3.

Opublikowana została nowa wersja systemu enova365, oznaczona numerem 2304.2.3. Zmiany mają związek ze zmianami w przepisach.

W skrócie, co zawiera nowa wersja:

Kadry i Płace:

  1. Praca zdalna– Dodano nowy element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dni”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dzień” jest domyślnie zablokowany. Kwota ekwiwalentu będzie wyliczana na podstawie mnożnika stawki z konfiguracji oraz ilości dni przepracowanych w strefie czasu pracy „Praca zdalna” (ewentualnie ilość dni można wprowadzić w parametrze w samym dodatku).
  2. Umowa o pracę– Dostosowano okres wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na okres próbny. W przypadku takiej umowy okres wypowiedzenia wynosi:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Adekwatne informacje dostępne są w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy”.

  1. Świadectwo Pracy– Dostosowano wydruk „Świadectwo pracy” do obowiązującego rozporządzenia. W tym celu:

– w punkcie 6. 1) dopisano do podanego artykułu z Kodeksu pracy „§1”,

– w punkcie 6. 6) usunięto tekst „udzielony na podstawie art. 182.1a Kodeksu pracy (podstawa prawa udzielenia)”,

– w punkcie 6. 9) zmieniono tekst w nawiasie na „liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy”.

Księgowość:

  1. Deklaracja VAT-7– W konfiguracji wielofirmowej, w pomocniczym wydruku deklaracji VAT-7(21) umożliwiono drukowanie w nagłówku danych firmy, dla której przygotowywana jest deklaracja.

Handel:

  1. Sprzedaż– Dodano możliwość wykorzystywania cech bez słowników w raporcie znajdującym się w lokalizacji: Handel/Zestawienia/Sprzedaż wg kontrahentów i towarów (cechy). Pole Wartości cechy towaru aktualnie pozwala wpisać dowolną wartość cechy lub wybrać ją z słownika.

Systemowe:

  1. Baza danych– W wersji 2304.0.0 dodano procedury SQL-owe w celu ulepszenia wydajności zapytań do tabel ChangeInfos oraz Features. Aby dowolny użytkownik SQL miał prawo do wykonywania tych procedur, w wersji 2304.2.3 do roli public jest także dodawane prawo wykonania tych procedur. Rozwiązuje to problem logowania do systemu w przypadku, gdy konwersja bazy wykonywana jest z poziomu innego użytkownika SQL, niż logujący się do systemu.