Nowa wersja systemu enova365 o numerze 2306.1.5.

W związku ze zmianami w przepisach, opublikowana została nowa wersja oprogramowania enova365 oznaczona numerem 2306.1.5. Nowa wersja wymaga konwersji bazy. W przypadku chęci aktualizacji systemu, prosimy o kontakt z biurem.

Najważniejsze zmiany:

 1. Kadry i Płace:
 • Właściciele – Zmodyfikowano wyliczanie od lipca 2023 minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus.
 • Wskaźniki – Zaktualizowano wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023 r.
 • Deklaracje ZUS – Zaktualizowano kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 05.08.2023 r.
 • PFRON – W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, w związku z czym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodano w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”.
 • Limity nieobecności – Zmodyfikowano naliczanie limitu „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2.
 • Pakiet mobilności kierowcy – Dostosowano działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
 1. Pulpity HR:
 • e-wnioski – Dodano nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie zlecenia pracy zdalnej”.
 1. Handel:
 • KSeF – Rozbudowano zakres ustawień filtra ‚Kategoria’ dla plików zaimportowanych z KSeF. Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk ‚Pokaż dokument’, który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji. W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji ‚Zapytaj o dostępne faktury’ dodano ograniczenie zapytania do daty bieżącej. Ponadto dodano wizualizację pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KseF/Pobrane.
 • WMS Konektor – Dodano nową sekcję Definicja w komunikatach integratora używanych do wymiany z systemem WMS. Sekcja zawiera nazwę komunikatu i datę ostatniej zmiany.
 1. Flota:
 • Flota – Na formularzu Pojazdu dodano zakładkę „Powiązane środki trwałe”. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.