Nowa wersja systemu enova365 o numerze 2306.0.2.

Udostępniona została nowa wersja systemu enova365 oznaczona numerem 2306.0.2. Jest to wersja rozwojowa i nie wymaga konwersji bazy danych. W przypadku chęci aktualizacji prosimy o kontakt z biurem.

Najważniejsze zmiany:

Business Intelligence:

  • Obsługa cech w BI– Wprowadzono możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy. Otwierając konkretną definicję cechy można wskazać, do których modeli BI ma ona zostać dodana i dodać ją jednym kliknięciem. Cechę można dołączyć do domen jako pole, raportów jako pole i/lub parametr, wskaźników jako parametr.

Handel:

  • KSeF– Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodano kolumnę ‚Rodzaj dokumentu’ informującą o typie dokumentów.
  • KSeF– Dodano identyfikację nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.

Flota:

  • Dodano obsługę parkingów i miejsc postojowych. Dodano listę Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych.

Kadry Płace:

  • Deklaracje ZUS– Umożliwiono podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
  • Deklaracja PFRON– Obsłużono wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.