Aktualizacja systemu enova365 o numerze 2212.6.18.

Udostępniona została nowa wersja oprogramowana enova365 oznaczona numerem 2212.6.18. Aktualizacja ma związek ze zmianami w prawie. Kolejna aktualizacja (rozwojowa) planowana przez producenta jest na 11.05 lub 12.05.

Wersja 2212.6.18 wymaga konwersji bazy i dotyczy tylko Klientów posiadających moduł Kadry Płace.

W wersji udostępnione zostały zmiany w obszarze Kadry i Płace związane z:

  1. dostosowaniem struktury deklaracji ZUS do wysyłki do nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik,
  2. aktualizacją formularzy ZUS DRA, ZUS RCA,
  3. dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właścicieli,
  4. nowym wzorem świadectwa pracy,
  5. aktualizacją raportów i wydruków.

W razie pytań zapraszam do kontaktu na erp@polkas.pl lub pod nr tel. (12) 634 05 44.