System produkcyjny enova365 w małych i średnich przedsiębiorstwach – czy się opłaca?

Małe i średnie firmy mogą często mieć trudności z efektywnym zarządzaniem swoimi procesami produkcyjnymi ze względu na brak narzędzi i systemów, które pomagają im w automatyzacji i optymalizacji. Wprowadzenie oprogramowania produkcyjnego może pomóc tym firmom w poprawie wydajności, obniżeniu kosztów i zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Oprogramowanie produkcyjne to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu i planowaniu wytworzenia produktu gotowego. Pozwala na opracowanie całego procesu produkcyjnego, od momentu zamówienia, poprzez planowanie produkcji, koordynowanie działań, obsługi magazynowej, aż do realizacji zamówienia i wysyłki gotowego produktu.

System daje możliwość dokładnego zaplanowania technologi procesu w którym zawarte może zostać między innymi wykorzystanie odpowiednich zasobów (materiałów oraz półproduktów) czy maszyn oraz określenie konkretnych czynności podczas produkcji (wraz z określeniem czasu wykonania). Zastosowanie technologii daje takie możliwości jak:

a) Dokładne zaplanowanie harmonogramu, dzięki czemu możemy dokładnie określić kiedy wytworzony zostanie produkt końcowy oraz kiedy możemy rozpocząć produkcję kolejnego.

b) Ustalenie harmonogramu możemy wykorzystać do planowania zasobów pod daną produkcję, co pozwoli na obniżenie kosztów magazynowania dzięki zachowaniu minimów produkcyjnych oraz zamówieniu na czas potrzebnych materiałów.

c) Technologia na podstawie cen materiałów (dostarczonych z dokumentu zamówienia od dostawcy) pozwala określić cenę wyrobu gotowego na bazie której możemy potem określić cenę sprzedaży.

d) Wykorzystanie określonych osób do danych etapów produkcyjnych może pozwolić nam na efektywniejsze zarządzanie personelem,

e) Dzięki zastosowaniu Konsoli Produkcyjnej możemy rejestrować poszczególne etapy produkcji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu konsoli możliwe jest zgłaszanie awarii maszyn, a także naliczenie wynagrodzeń dla pracowników realizujących operacje według stawki akordowej.

enova365 to jeden z najlepszych systemów dla firm, które poszukują oprogramowania produkcyjnego. Ponadto, enova365 oferuje wiele innych funkcji, w tym jak moduł sprzedaży, finansów, CRM czy zarządzania magazynem, które połączone razem dają możliwość skutecznego zarządzanie całą firmą. Dzięki temu enova365 staje się motorem napędowym dla firmy, które chcą wspierać swoje procesy biznesowe i dalej skutecznie działać.

Wprowadzenie oprogramowania produkcyjnego, takiego jak enova365, może pomóc małemu i średniemu przedsiębiorstwu w zoptymalizowaniu procesów produkcyjnych oraz pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku.

Jeśli zainteresował Państwa moduł produkcyjny i chcieli by Państwo omówić go bliżej pod kątem swojej działalności, zapraszam do kontaktu pod adresem erp@polkas.pl lub pod nr tel. (12) 634 05 44.