Moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe – czym go zastąpić?

Moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe od kilku lat nie jest już dostępny w sprzedaży, natomiast wciąż funkcjonuje u części użytkowników enova365 jako już archaiczne narzędzie do prowadzenia analiz biznesowych.

W związku z dynamicznym rozwojem systemu enova365 oraz faktem, że technologia, na której oparte jest działanie modułu AWW, nie jest już wspierana przez Microsoft, konieczna jest eliminacja technicznych komponentów, które jeszcze zapewniają funkcjonowanie modułu AWW. Producent informuje, że od czerwca moduł przestanie działać i nie będzie można korzystać z analiz w nim generowanych.

Czym zatem zastąpić Analizy Wielowymiarowe? Aktualnie w ofercie producenta znajduje się moduł Analizy BI, będący zestawem narzędzi analitycznych, zapewniający dostęp do wskaźników i raportów w różnych obszarach systemu. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na stworzenie dowolnej dziedziny analitycznej, bez konieczności zaawansowanej znajomości programowania czy języka zapytań do zarządzania bazami danych. Tak utworzone dziedziny analityczne są zapisywane w formie widoku danych. W module dostępne są także dedykowane Panele BI w formie plików .xml, zawierające gotowe wizualizacje, wskaźniki i wykresy z wybranych obszarów. Moduł Analizy BI daje także możliwość tworzenia rozbudowanych, zaawansowanych wizualizacji w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym.

Innym rozwiązaniem jest przygotowanie w systemie enova365 indywidualnych raportów czy wydruków przez Autoryzowanego Partnera. Po przygotowaniu i udostępnieniu takiego raportu w enova365, użytkownik może go następnie wygenerować w dowolnym momencie w oparciu o aktualne dane wprowadzone do systemu.