Nowe funkcjonalności Business Intelligence od wersji 2104.0.0

BI od wersji 2104.0.0 zawiera nowe funkcjonalności. Są to m.in:

Nowe kategorie filtrowania, możliwość wyświetlania wykresów w oparciu o utrwalone dane oraz szybkie przełączanie źródła danych – te oraz więcej możliwości daje moduł Business Intelligence w najnowszej wersji systemu ERP enova365 o numerze 2104.0.0.

Analizy Business Intelligence – Aktualne wskaźniki biznesowe i raporty dostępne w jednym miejscu.

System ERP enova365 dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi doskonałe źródło do budowania różnorakich raportów. Pozwala również tworzyć zaawansowane wizualizacje danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym.

Obszary w jakich można wykorzystać enova365 BI:

 • Kadry Płace i HR
 • CRM
 • Projekty i usługi
 • Finanse i księgowość
 • Handel i magazyn
 • Procesy

Funkcjonalność modułu enova365 Business Intelligence

 1. Domena

System pozwala stworzyć dowolną dziedzinę analityczną bez konieczności zaawansowanej znajomości języka zapytań do zarządzania bazami danych. Utworzona dziedzina analityczna jest zapisywana jako widok danych (ang. view) na serwerze.

 1. Wskaźnik

Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki KPI – zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię rozwoju powinno określić wskaźniki zarówno finansowe, jak i pozafinansowe.

BI w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP.

 1. Bannery list i formularzy

Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365. Użytkownik, może umieścić tam wybrane przez siebie wskaźniki. Wiedza dostępna jest w miejscu pracy operatora i umożliwia mu odpowiednie podejmowanie decyzji w ramach realizowanych zadań.

 1. Filtrowanie danych

Moduł BI umożliwia szybkie filtrowanie danych na wizualizacjach w obrębie Panelu BI oraz tworzenie określonych wskaźników i raportów na podstawie współczynników biznesowych lub wartościowych.

 1. Utrwalanie danych

Utrwalanie danych pozwala na szerokie wykorzystanie cech wyliczanych. Mogą one zostać zapisane w bazie danych i być używane w analizach (tak, jak wcześniej cechy bazodanowe). Utrwalanie może służyć także do zapisania w bazie danych innych, dowolnie określonych przez użytkownika zestawów danych.