Zarządzanie produkcją- enova365

Nowy moduł Produkcja w enova365, to znakomite rozwiązanie dla firm produkcyjnych. Stworzony w celu automatyzacji produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

ERP enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym. Elastyczna struktura pozwala tworzyć wzorcowe operacje, które są elementami produkcji. Automatyzacja procesów produkcji daje szerokie możliwości współpracy między systemami zewnętrznymi. Dzięki stałemu dostępowi do informacji, można udostępniać klientom narzędzia informujące o rzeczywistym postępie prac w trybie online.

Moduł Produkcja umożliwia:

 • efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie;
 • optymalizacja produkcji – automatyzacja i kontrola elementów produkcji;
 • eliminacja błędów ludzkich tzw. czynnik ludzki;
 • szybka kalkulacja kosztów wytworzenia;
 • możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji;
 • elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie elementów technologii produkcji.

Zarządzanie magazynem

System zarządzania produkcją jest powiązany z pracą magazynu. Dzięki integracji między różnymi modułami możesz kontrolować cały obieg informacji.

Dzięki obsłudze magazynu można:

 • zwiększyć wydajności w procesie kompletowania zamówień;
 • umożliwić zarządzanie magazynem z poziomu urządzeń mobilnych;
 • swobodnie generować dokumenty magazynowe – na wybrane produkty lub surowce, nawet na ich częściowe ilości;
 • zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, możliwe jest generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów.

System to rozwiązanie dla firm produkcyjnych ponieważ:

 • obsługuje firmy produkcyjne działającą w oparciu o produkcję seryjną;
 • wspiera proces produkcji bazujący na technologii wyrobu gotowego;
 • pozwala rozszerzyć funkcje związane z technologią produkcji dzięki integracji z modułem Workflow.