Analizy BI a zatrudnienie w firmie na przykładzie systemu enova365

W obecnych czasach dostęp do informacji na skutek zmieniającej się rzeczywistości jest nieoceniony. Pracodawcy w celu obrania odpowiedniej strategii prowadzenia firmy potrzebują wskaźników oceniających funkcjonowanie firmy w różnych obszarach. Każda decyzja powinna być właściwie przeanalizowana.

Moduł enova365 Business Intelligence wychodzi naprzeciw firmom, które potrzebują  monitorować zatrudnienie oraz jego zmienność w czasie i wpływ na całą organizację. W tym kontekście zostały wybrane i pogrupowane główne mierniki:

  • wskaźniki  efektywności powszechnie znane i obowiązujące.
  • wskaźniki specjalne związane z sytuacją epidemiczną.

Pierwsza grupa odnosi się do popularnych  i często stosowanych przez działy HR mierników, związanych z przepływem zasobów ludzkich oraz efektywnością ich pracy. W systemie enova365 wyróżnia je logiczna segregacja tematyczna w Panelach BI np :

  • Panel HR – Absencja,
  • Panel HR – Efektywność pracy,
  • Panel HR – Rotacja.

Taki ich  układ sprawia, że są czytelniejsze i łatwiejsze w interpretacji.

Dodatkowo umieszczono wskaźniki opisujące zmiany w organizacji spowodowane zjawiskiem pandemii.  Zgrupowano je w odrębnym panelu o nazwie “Panel HR – Skutki pandemii”.

Analiza zamieszczonych w panelu wskaźników pozwoli na ocenę czy i w jakim stopniu sytuacja epidemiczna miała wpływ na daną organizację. Zestawienia zobrazują, na ile ucierpiała organizacja, a tym samym jej pracownicy. Mowa tutaj o takich skutkach, jak redukcje wymiaru etatów, redukcje wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe czy nawet zwolnienia.

Dodatkowo, w tej sekcji analiz uwzględnione zostały najaktualniejsze zmiany w obszarze typów nieobecności np:

  • opieka nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkół
  • opieki nad osobą niepełnosprawną z powodu zamknięcia ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Jeśli interesują Państwa te lub inne analizy BI zapraszamy do kontaktu telefonicznego 12 634 05 44 lub poprzez e-mail erp@polkas.pl.