Soneta gotowa na pracę w dobie pandemii

Oprócz wyzwań, które do tej pory stały przed systemami klasy ERP doszło teraz jedno nowe – konieczność zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy zdalnej. Wymóg ten realizowany jest na różne sposoby, najczęściej po prostu poprzez zdalny dostęp do firmowego oprogramowania z domów pracowników. Stawarza to jednak szereg problemów dla osób pracujących w zespołach – jak teraz poukładać sobie współpracę, a także dla kadry zarządzającej – jak efektywnie zarządzać pracownikami pracującymi zdalnie, z różnych miejsc, a niekiedy również w różnym czasie.

Krok w kierunku rozwiązania tych problemów zrobiła krakowska Soneta. Producent systemu enova365 na początek listopada zapowiedział premierę nowego modułu – Praca zdalna. Pozwoli on na lepszą komunikację między pracownikami rozproszonymi w różnych miejscach, a kierownikom da możliwość lepszego kontrolowania ilości i jakości wykonanej pracy. Dzięki modułowi wieloetapowe zadania realizowane w grupach zostaną uporządkowane, a pracownicy łatwo zarejestrują „wejście” i „wyjście” z pracy oraz jej przebieg. Dzięki temu menadżerowie łatwiej ocenią swoich podwładnych, a także skontrolują stan realizacji zleconych im zadań. Łatwiejsze będzie też raportowanie wyników swojej pracy przełożonemu.