Aktualizacja systemu enova365 numer 2304.3.5.

Opublikowana została nowa wersja systemu enova365, oznaczona numerem 2304.3.5. Nowa wersja związana jest ze zmianami w przepisach prawa. Wersja wymaga konwersji bazy danych. W przypadku chęci aktualizacji prosimy o kontakt z biurem.

Najważniejsze zmiany:

Handel/Księgowość:

 1. Przygotowano możliwość generowania pliku JPK_GV dla Grup VAT, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Kadry Płace:

 1. W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniono widżet „Limity nieobecności” na „Limity”. Do sekcji dodano nowe informacje:
 • Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
 • Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
 • Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
 • Praca zdalna okazjonalna – limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna parametru Model pracy na: Praca zdalna lub Praca hybrydowa
 1. Dodano nowy wydruk „Limit pracy zdalnej okazjonalnej”.
 2. Dodano możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej
 3. Dodano dodatkowe typy limitu pracy zdalnej: kwartalny, półroczny.
 4. W Pulpitach HR dodano nową listę „Lokalizacje pracy zdalnej”, która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika.
 5. Dodano nową listę „Praca zdalna – lokalizacje”. Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz okresem obowiązywania.