Nowa wersja systemu enova365 (2212.4.12)

Udostępniona została aktualizacja do systemu enova365 oznaczona numerem 2212.4.12.

W skrócie, co zawiera wersja 2212.4.12:

Kadry Płace:

 1. KZP, ZFM – Dostosowano nazewnictwo dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmieniono skrót PKZP na KZP w wielu miejscach w systemie.
 2. KZP, ZFM – Zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiono synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa).
 3. KZP, ZFM – Umożliwiono synchronizację elementów związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazami.
 4. Praca Zdalna – Dodano dwa nowe elementy wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną” oraz „Ryczałt za pracę zdalną”, które należą do rodzaju „Dodatek”.
 5. Wydruki – Dostosowano i zaktualizowano wydruki związane z KZP i ZFM, Podstawą zasiłku, Badaniami lekarskimi, GUS-em, Oświadczeniem – PIT-3, PPK.

Księgowość:

 1. Deklaracje – Zaktualizowano formularze, wydruki, schematy lub struktury XML Deklaracji CIT, CIT 8, CIT-8E, PIT, VAT, VAT-7, VAT-9M.
 2. Ewidencja dokumentów – Wprowadzono mechanizmy umożliwiające księgową obsługę kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) zgodnie z przepisami, które wchodzą w życie 11 kwietnia 2023.
 3. Ewidencja dokumentów – Dostosowano wyliczanie procedury VAT TP do okresu obowiązywania powiązania. Aktualnie procedura VAT TP wyliczy się, jeżeli data operacji (dostawy) zawiera się w okresie obowiązywania powiązania.
 4. Praca na wielu bazach – Przygotowano mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy – przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy.

Praca Hybrydowa:

 1. Praca hybrydowa – Wprowadzono zmiany dotyczące wyboru miejsca pracy w funkcjonalności rejestracji czasu pracy.

Pulpity HR:

 1. e-wnioski – Dodano nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”.

Pulpit Kierownika:

 1. Zestawienia Czasu Pracy – Dodano nowe definicje zestawień: „Czas pracy – edycja”, która prezentuje kalendarz „Czas pracy” pracownika oraz „Plan pracy – edycja”, która prezentuje kalendarz „Norma czasu pracy” pracownika.
 2. Umowy – Dodano nową zakładkę, która prezentuje listę umów B2B i APT podległych kierownikowi pracowników. Podobna zakładka widnieje w Pulpicie Pracownika.

W razie pytań zapraszam do kontaktu na erp@polkas.pl lub pod nr tel. (12) 634 05 44.